CENTRUM Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia

Centrum Badań nad Funkcjonowaniem Systemu Ochrony Zdrowia jest rektorskim projektem badawczym zorganizowanym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, realizującym zadania naukowe i usługowe, a w szczególności prowadzącym badania dotyczące funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce i na świecie. Centrum działa na rzecz SGH, środowiska akademickiego Warszawy oraz podmiotów innych niż akademickie z obszaru ochrony zdrowia, a także innych instytucji akademickich, naukowych i biznesowych, krajowych i zagranicznych. Centrum działa przy Katedrze Ekonomii Stosowanej w Kolegium Zarządzania i Finansów.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Kierownik Centrum: prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, e-mail: Ewelina.Nojszewska@sgh.waw.pl

Zastępca Kierownika Centrum: dr Sebastian Sikorski, e-mail: Sebastian_Sikorski@onet.pl

Sekretarz Centrum: dr Lidia Dzierżek, e-mail: Lidia.Dzierzek@sgh.waw.pl


Centrum współpracuje z Instytutem Innowacyjna Gospodarka. W ramach tej współpracy zostały opracowane następujące raporty, których współautorką i/lub redaktorem naukowym jest prof. dr hab. Ewelina Nojszewska:

1. Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Wyzwania, bariery, problemy i rekomendacje, IIG, Warszawa 2016.
Innowacyjność w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.
2. Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno - gospodarczy Polski, IIG, Warszawa 2016.
Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno - gospodarczy Polski.
3. Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce, IIG, Warszawa 2016.
Ocena strat ekonomicznych i kosztów leczenia nowotworów piersi, szyjki macicy i jajnika w Polsce.

Centrum współpracuje z Instytutem Ochrony Zdrowia. W ramach tej współpracy prof. dr hab. Ewelina Nojszewska uczestniczyła w procesie opracowywania raportu:

Zdrowie priorytetem politycznym państwa - analiza i rekomendacje, IOZ, Warszawa 2013.
Zdrowie priorytetem politycznym państwa - analiza i rekomendacje.

Pracownicy Centrum uczestniczą w różnych projektach z obszaru ochrony zdrowia: konferencjach, warsztatach, debatach, projektach wydawniczych. Poniżej będą pojawiać się informacje o bieżących wydarzeniach tego typu.

1. 25 kwietnia 2017 roku prof. dr hab. Ewelina Nojszewska uczestniczyła w debacie w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (ul. Nowy Świat 49 w Warszawie) zrealizowanej w ramach Forum Myśli Strategicznej pt.: Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii? Debatę można obejrzeć pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=_gRFa_lM4Ak.
2. 30 marca 2017 roku ukazała się książka pt.: "Komercyjne świadczenie usług medycznych przez szpitale publiczne" , której współautorami są prof. dr hab. Ewelina Nojszewska i dr Sebastian Sikorski z naszego Centrum oraz Waldemar Malinowski. Książka została wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska S.A.