Editors

język polski – mgr Danuta Jelonkiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
język angielski – Kevin Essex, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
statystyka – prof. Tomasz Michalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
finanse – prof. Jan Sobiech, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ekonometria – prof. Jerzy Marzec, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ekonomia – prof. Wojciech Pacho, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prawo – prof. Teresa Mróz i prof. Anetta Breczko, Uniwersytet w Białymstoku
demografia – prof. Wiktoria Wróblewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
zarządzanie – prof. Mirosław Jarosiński, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
ekonomia zdrowia – prof. Violetta Korporowicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie