Editorial board

prof. Christina Ciecierski, Northeastern Illinois University
prof. Piotr Jaworski, Edinburgh Napier University Business School
prof. Jerzy Konieczny, Wilfrid Laurier University, the Rimini Center for Economic Analysis
prof. Andrzej Skrzypacz, Stanford University
prof. Svietlana Ahiyavets, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały
prof. Teresa Mróz, Uniwersytet w Białymstoku
prof. Krzysztof Opolski, Uniwersytet Warszawski
prof. Jacek Osiewalski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Kazimierz Ryć, Uniwersytet Warszawski
prof. Jan Sobiech, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. Jadwiga Suchecka, Uniwersytet Łódzki