Autorzy artykułów

dr hab. Bojewska Barbara (1 art.) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Łyszczarz Błażej (1 art.) Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Breczko Anetta (1 art.) Uniwersytet w Białymstoku
Malinowski Waldemar (1 art.) Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych
Gellert Tomasz (1 art.)
prof. dr hab. Nojszewska Ewelina (3 art.) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kosak Barbara (1 art.) Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych
dr Pajewska-Kwaśny Renata (1 art.) Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr Krawiec Anna (1 art.) Akademia Leona Koźmińskiego
dr Sikorski Sebastian (2 art.) Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Król Wiktor (1 art.) Konsorcjum Dolnośląskich Szpitali Powiatowych
dr Waśniewski Jarosław (1 art.) Uniwersytet Gdański